Home » 文化中國 » 一)遠古至西周(七)︰牧野之戰

一)遠古至西周(七)︰牧野之戰

正當商紂王派大軍遠征東夷之時,周武王率戎車三百乘、虎賁三千人,甲士四萬五千人,聯合庸、蜀、羌、髳、微、盧、彭、濮等國,經孟津渡過黃河直抵商郊牧野。商紂王對來自西方的進攻並無準備。他倉促調遣軍隊,在牧野應戰。據《史記.周本紀》記載:「帝紂聞武王來,亦發兵七十萬人拒武王。武王使師尚父與百夫致師,以大卒馳帝紂師。紂師雖眾,皆無戰之心,心欲武王亟入。紂師皆倒兵以戰,以開武王。武王馳之,紂兵皆崩畔紂。紂走,反入登於鹿台之上,蒙衣其珠玉,自燔於火而死」。從上述記載可以看出,商紂王的軍隊人數雖多,但兵無鬥志,前徒倒戈。牧野一戰,商朝全軍覆沒,致使紂王自焚,商王朝滅亡。