Home » 文化中國 » 二)平王東遷與春秋時代(四)宋襄公圖霸不成

二)平王東遷與春秋時代(四)宋襄公圖霸不成

宋襄公,宋桓公之子,名茲甫,公元前650年即位。齊桓公死後,諸子爭位,宋襄公用武力護送齊太子昭回國,奪取君位,是為齊孝公。宋襄公自以為立孝公有功,企圖以此為資本繼齊而霸。公元前638年,宋襄公聯合衛、許等國進攻親附楚國的鄭國,楚救鄭伐宋。十一月,兩軍戰于泓水,宋襄公以仁義之師自命,不肯攻擊尚未完全渡河的楚軍,結果弱小的宋軍被楚軍擊潰,宋襄公也身受重傷。第二年,襄公即死去,其霸業之夢亦隨之告終。