2019/06/19 AM 06:53
zh-hantzh-hansen
Home » Chinese Culture

Chinese Culture

二)平王東遷與春秋時代(三)齊桓公稱霸

春秋時代首先建立霸業的是齊桓公。他任用管仲,改革內政,使國力強盛。又用管仲的謀略,以「尊王攘夷」為號召,聯合燕國打敗了北戎;聯合其它國家制止了狄人的侵擾,「存邢救衛」;公元前656年,齊國與魯、宋、鄭、陳、衛、許、曹諸國聯軍侵蔡伐楚,觀兵召陵,責問楚為何不向周王納貢。楚的國力也很強盛,連年攻鄭,但見齊桓公來勢凶猛,為保存實力,許和而罷。以後,齊桓公又多次大會諸侯,周王也派人參加會盟,加以犒勞。齊桓公成了中原霸主。

Read More »

二)平王東遷與春秋時代(二):春秋五霸相爭

春秋時代政局的突出現象,是霸政的形成。由於周室王權日趨式微,各諸侯國內則篡弒迭生,外則互相兼併,加上夷蠻、戎狄等異族時常侵擾中原,全國局勢非常紊亂。一些勢力強大的諸侯,不僅想吞併小國,而且想取代天子的地位;但在列國競爭之下,一時無法君臨全國,只能爭得「霸主」的地位,「挾天子以令諸侯」。春秋初年,大小諸侯國見於經傳者有一百七十多國,但其中會盟、征伐事蹟之彰彰可考者,不外齊、魯、楚、秦、晉、宋、衛、燕、陳、曹、蔡、鄭、吳、越等十數國。在春秋前期與中期,先後參與爭霸的著名諸侯有五個,即齊桓公、宋襄公、晉文公、秦穆公、楚莊王,史稱「春秋五霸」。

Read More »

二)平王東遷與春秋時代

西周覆亡,周平王東遷,自此以後同之西土為秦國所有。秦吞併了周圍的一些戎族部落或國家,成了西方強國。在今山西的晉國,山東的齊、魯,湖北的楚國,北京與河北北部的燕國,以及稍後於長江下游崛起的吳、越等國,都在吞併了周圍一些小國之後,強大起來,成了大國。於是,在歷史上展開了一幕幕大國爭霸的激烈場面。史稱「春秋時代」。春秋時代,國與國之間外交頻繁,亦多有戰爭,但同時商業和思想文化也非常活躍。

Read More »

一)遠古至西周(十一)︰烽火戲諸侯

周幽王三年,王入後宮見褒姒而愛之,生子伯服。隨後竟廢掉申后及太子,以褒姒為后,以伯服為太子。後幽王為了博得褒姒一笑,不惜想盡一切辦法,可是褒姒依然終日不笑。一天,幽王陪褒姒登城樓觀望,令手下大臣為烽燧大鼓。本來有敵入侵,才能舉烽火報警,結果各路諸侯悉至,至而無寇,褒姒乃大笑。一時幽王高興不已,於是隔三差五數舉烽火,導致各路諸侯再也不信烽火。不久,由於幽王廢申后,去太子,激怒了申侯(申后之父),聯合繒侯、西夷犬戎攻幽王。幽王急令再次舉烽火報警,各路諸侯誰也不相信,不發一兵一卒。救兵不至,犬戎遂殺幽王於驪山下,擄褒姒,大掠而去,西周覆亡。

Read More »